Barn och unga

Förmågan att möta stora och små människor där de befinner sig är ett verkligt kännetecken för Ingela.

Att det är massajbarn i Tanzania som Ingela jobbar med är väl inte det vanligaste.

Vanligen är Ingela är med i något förskole- eller skoltema på hemmaplan. Där väver hon in musik och musikaliskt berättande och dialog i de sammanhang eller teman som förskolan eller skolan arbetar med.  Det kan handla om såväl enstaka dagar och medverkan under en längre period.