Högtider för livets olika faser

Helfigur m klänningDop, bröllop, begravning.
Ingela medverkar både vid själva förrättningen och eventuella samkväm. Allt enligt enskilda önskemål.

Dop: En dikt, eller en sång.

Bröllop:Det kan vara ett par sånger vid vigseln, men också att medverka som ett genomgående tema över hela högtiden.

Begravning:
Vid ett farväl kan sången och musiken uttrycka det som är svårt att få fram i ord. Kanske gestaltar valet av sången, just personen ni samlats kring och blir i denna intima stund en bärare av minnen, av sorg och glädje.
I detta, med eller utan gitarr, är jag närvarande. Med en bred repertoar och en förmåga att anpassa mig till önskemålen är jag öppen även för nya och annorlunda musikval, utöver de mer traditionella. Allt för att skapa ett minnesvärt avsked.
Minnesstund
I ett helhetsupplägg deltager jag efter begravningsakten även vid minnesstunden.
Efter förrättningen samlas vi i lokalen för minnesstunden och jag placerar mig diskret i rummet. Efter samtal i förväg med de anhöriga har jag förhört mig kring den avlidne, eventuella önskemål – sånger, dikter eller sådant som kan porträttera personen vi samlats kring.
Jag iakttar, känner in, låter musiken finnas som en länk mellan människor, som en form eller rörelse kring det som sker. Musiken och sången blir därigenom ett ytterligare bidrag till avskedsstundens värdighet och värme.
Kerstin Borgström, änkan till en avliden, säger ” Det var så fint och annorlunda. Nisse hade älskat det här. Responsen från de övriga var stor. Många sa – Det här var den finaste begravning jag varit på!”
Att musiken vid speciella tillfällen gör stor skillnad, det kan jag och många med mig intyga